Handboecsken Van Teere Devotie Tot Den H. Antonius Van Padua... in Den Eersten En Tweeden Druck Alleen Bestaande in Dry Deelen, Maer in Desen Derden Druck Met Het Vierde Deel Vermeerderd 19,69 EUR*